O nás...

Hlavní činností rodinné firmy Lonbari s.r.o. je komplexní realizace staveb a prodej výplní stavebních otvorů (okna, vrata, dveře).


Hlavní předností naší společnosti je dokonalý servis a péče o zákazníky od prvních jednání až po předání stavby. Rozpočty a konzultace jsou samozřejmostí. Zásadní důraz klademe na kvalitu práce a spokojenost zákazníka.

Pro realizace zakázek zaměstnáváme pracovníky všech potřebných profesí. Spolupracujeme s výrobci stavebních materiálů, u nichž naši pracovníci pravidelně absolvují školení a přezkoušení znalostí i praktických dovedností. Disponujeme též profesionálním nářadím a stroji, nezbytnými pro kvalitní práci a také vlastním lešením.

Klademe velký význam na udržování a neustálé zdokonalování systému jakosti k zabezpečení trvalých podmínek při dosahování vysokého standardu dodávaných výrobků a služeb zavedeným systémem řízení jakosti. Naší stálou snahou je získání naprosté důvěry našich stávajících i nových zákazníků v naše výrobní a technologické postupy užívané při realizaci zakázek a tím vysoký kvalitativní standard všech dodávek.

Vedení společnosti Lonbari s.r.o.